Audios

Himno de Alicante

Som fills del poble, que té les xiques

com les palmeres de junt al mar.

Són molt airoses, molt reboniques,

i fan quan volen riure i plorar.

 

Es la millor terra del món,

perque el poeta li hu va dir,

i en el passeig del Malecó,

n'haurá qui li puga competir.

I desde el matxo del Castell,

La manta al coll

Versión interpretada por el grupo Pavesos.

La manta al coll i el cabasset
mo n'anirem al Postiguet 
la manta al coll i el cabasset
mo n'anirem mo n'anirem al Postiguet
arreando xim-pam-pum
arreando xim-pam-pum

Una volta passejava
un guardia 'monocipal'
passejant-se per la plaça
cap amunt i cap avall
de la bragueta li faltava
la mansaneta i un boto
per alli se li mostraba
Don Joaquin el director